• Thuốc nổ Nhũ tương

  Mã sản phẩm: NT-13

  GIỚI THIỆU CHUNG NT-13 được sử dụng làm thuốc nổ chính trong khai thác than hoặc khai thác đá tại các mỏ lộ thiên. NT-13 được sản xuất tại nhà máy và được đóng thỏi với nhiều kích cỡ, khối lượng khác nhau đảm bảo phù hợp với nhiều loại lỗ khoan, việc lựa chọn […]

  Xem thêm

  Thuốc nổ ANFO

  Mã sản phẩm: AF-13

  GIỚI THIỆU CHUNG • Là hỗn hợp đóng vai trò liều thuốc nổ chính trong khai thác mỏ lộ thiên và các công việc phát triển khu khai thác tại các mỏ lộ thiên trong điều kiện lỗ khoan khô, được sản xuất tại nhà máy và đóng gói trong bao 25kg. • Đối với […]

  Xem thêm

  GIỚI THIỆU CHUNG NLC-13 được sử dụng làm thuốc nổ chính trong khai thác than hoặc khai thác đá tại các mỏ lộ thiên. NLC-13 được sản xuất tại nhà máy và được đóng thỏi với nhiều kích cỡ, khối lượng khác nhau đảm bảo phù hợp với nhiều loại lỗ khoan, việc lựa chọn […]

  Xem thêm

  Thuốc nổ TNT

  Mã sản phẩm: TNT-13

  GIỚI THIỆU CHUNG TNT-13 được biết đến là một chất nổ mạnh với các đặc tính thuận tiện. Thuốc nổ TNT-13 chủ yếu được sử dụng cho chất nổ quân sự nói chung như: Nhồi vào bom, mìn, đầu đạn pháo, cối và chế tạo thuốc nổ mồi, thuốc nổ phá…Khi sử dụng cho mục […]

  Xem thêm

  Mồi nổ

  Mã sản phẩm: MN-13

  ĐẶC ĐIỂM Mồi nổ (MN-13) do Công ty TNHH MTV Cơ khí hoá chất 13 sản xuất là loại mồi nổ dùng cho công nghiệp được sản xuất trên dây chuyền thiết bị hiện đại, tiên tiến có độ tin cậy cao. Sản phẩm được sản xuất phù hợp với Thông tư 13/2018/TT-BCT.   Sản […]

  Xem thêm

  Mồi nổ tăng cường

  Mã sản phẩm: MNTC-13

  ĐẶC ĐIỂM Mồi nổ (MNTC-13) do Công ty TNHH MTV Cơ khí Hoá chất 13 sản xuất là loại mồi nổ dùng cho công nghiệp được sản xuất trên dây chuyền thiết bị hiện đại, tiên tiến có độ tin cậy cao. Sản phẩm được sản xuất phù hợp với Thông tư 13/2018/TT-BCT. Sản phẩm […]

  Xem thêm

  Thuốc nổ P113

  Mã sản phẩm: P113

  GIỚI THIỆU CHUNG P113 được sử dụng làm thuốc nổ chính trong khai thác đá tại các công trình ngầm không có khí nổ. Hàm lượng dầu khoáng được giảm tới mức tối thiểu để đảm bảo giảm lượng khói thải thuận lợi cho sử dụng. P113 được sản xuất tại nhà máy và đóng […]

  Xem thêm

  Thuốc nổ Nhũ tương rời bao gói

  Mã sản phẩm: AN1-13

  GIỚI THIỆU CHUNG AN1-13 không nhạy với kíp nổ. Để kích hoạt loại thuốc nổ này đúng cách, cần sử dụng mồi nổ, ví dụ như mồi nổ  TNT hoặc bằng các loại thuốc nổ có năng lượng cao hơn như NT-13; P113 hoặc NLC-13 ỨNG DỤNG AF-13 đóng vai trò là liều thuốc nổ […]

  Xem thêm

  GIỚI THIỆU CHUNG Là hỗn hợp đóng vai trò liều thuốc nổ chính trong khai thác mỏ lộ thiên và các công việc phát triển khu khai thác tại các mỏ lộ thiên trong điều kiện lỗ khoan khô, được sản xuất tại nhà máy và đóng thỏi với đương kính phù hợp với nhiều […]

  Xem thêm