• CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
  CƠ KHÍ HÓA CHẤT 13

  Công ty TNHH một thành viên Cơ khí Hóa chất 13/ Tổng cục công nghiệp quốc phòng được thành lập ngày 02/7/1957.

  Năng lực kinh doanh

  Sản xuất các sản phẩm quốc phòng
  Sản xuất các sản phẩm kinh tế

  Sản xuất các sản phẩm quốc phòng

  • Sản xuất các loại đạn gồm: K51, K53, K56, K59, ĐKZ-75ST, đạn R-122, đạn 12,7; 14,5, 23mm và các loại đạn huấn luyện tương ứng.

  • Sửa chữa các loại đạn pháo gồm: ĐKZ-75ST; 122-D74, 122-K38, 122-Đ30; CT76-42, CT85-Đ44, CX37-39; CX57-C60; 105 Mỹ; 130-M46; 152-M47; đạn 155mm...

  • Hiện nay, nhằm phục vụ tốt hơn cho nhu cầu lực lượng vũ trang trong công cuộc huấn luyện và bảo vệ tổ quốc

  Sản xuất các sản phẩm kinh tế

  • Sản xuất các loại đạn gồm: K51, K53, K56, K59, ĐKZ-75ST, đạn R-122, đạn 12,7; 14,5, 23mm và các loại đạn huấn luyện tương ứng.

  • Sửa chữa các loại đạn pháo gồm: ĐKZ-75ST; 122-D74, 122-K38, 122-Đ30; CT76-42, CT85-Đ44, CX37-39; CX57-C60; 105 Mỹ; 130-M46; 152-M47; đạn 155mm...

  • Hiện nay, nhằm phục vụ tốt hơn cho nhu cầu lực lượng vũ trang trong công cuộc huấn luyện và bảo vệ tổ quốc

  Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

  1. Tổ chức, biên chế:

  - Chủ tịch Công ty

  - Giám đốc

  - Phó Giám đốc: 04

  - Kế toán trưởng

  - Kiểm soát viên

  - Đơn vị trực thuộc Công ty: 12 Phòng, 6 Xí nghiệp thành viên.

  - Phân xưởng trực thuộc Công ty: 02 phân xưởng

  Tên Công ty tiếng việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ HÓA CHẤT 13 (Nhà máy Z113/Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng)

  Tên Công ty tiếng anh: 13 MECHANIC AND CHEMICALS ONE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY

  Nơi đăng ký kinh doanh, hoạt động: Tổ 22, Phường Đội Cấn, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

  Năm thành lập: 02/7/1957

  Địa chỉ: Tổ 22, Phường Đội Cấn, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

  Người đại diện theo pháp luật: Ông: Trần Chí Dũng

  Chức vụ: Giám đốc