• Công ty TNHH một thành viên cơ khí hóa chất 13

  Công ty TNHH một thành viên Cơ khí Hóa chất 13/ Tổng cục công nghiệp quốc phòng được thành lập ngày 02/7/1957.

  Tin tức

  TIN HOẠT ĐỘNG

  NHÀ MÁY Z113 THAM DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 06-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ TẠI TUYÊN QUANG

  Ngày 25-6, Nhà máy Z113 tham dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 16-7-2011 của Bộ Chính trị (Nghị quyết 06-NQ/TW) về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo của tỉnh Tuyên Quang.

  NHÀ MÁY Z113 THAM DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 06-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ TẠI TUYÊN QUANGimg_20210625171349Các đại biểu tham dự hội nghị.

  Các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh, các sở, ban, ngành, các đơn vị công nghiệp quốc phòng, các huyện, thành phố.

  Xác định xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng là vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì vậy, ngay sau khi Nghị quyết số 06-NQ/TW được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố thường xuyên, kịp thời bám sát quan điểm, mục tiêu và cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết, gắn với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện đồng bộ, tạo cơ sở, tiền đề quan trọng đẩy mạnh xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng.

  192(1)

  Đ/c Thượng tá Trần Chí Dũng – Giám đốc Nhà máy Z113 phát biểu ý kiên tại hội nghị

  Trong từng giai đoạn phát triển kinh tế – xã hội, tỉnh có nhiều giải pháp tích cực kêu gọi các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào các dây chuyền sản xuất để thực hiện nhiệm vụ động viên công nghiệp phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo sẵn sàng huy động công nghiệp dân sinh cho thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Trong đó, có một số dự án có quy mô lớn, tạo ra giá trị kinh tế cao như: Nhà máy bột giấy và giấy An Hoà, Nhà máy gang thép Tuyên Quang, Nhà máy sản xuất chế biến gỗ xuất khẩu Woodsland…

  Công tác đầu tư phát triển tiềm lực công nghiệp quốc phòng được chú trọng thực hiện có trọng tâm, trọng điểm vừa đảm bảo nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội vừa đảm bảo sẵn sàng nhiệm vụ quốc phòng khi có tác chiến xảy ra. Nổi bật là: Xây dựng các công trình diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, cải tạo các hang động thiên nhiên trong căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần – kỹ thuật của tỉnh và của huyện; xây dựng kho bảo quản vật chứng vũ khí, vật liệu nổ, kho vũ khí đạn. Sở Công thương phối hợp với Nhà máy Z113, Nhà máy Z129/Tổng cục Công nghiệp quốc phòng trong sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, sản xuất và kinh doanh hóa chất, tham gia sản xuất các mặt hàng kinh tế phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

  Trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, công nghiệp quốc phòng trên địa bàn tỉnh có kết quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chính trị – xã hội, các doanh nghiệp công nghiệp đã nâng cao nhận thức, phát huy trách nhiệm trong tổ chức thực hiện công tác xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

  Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày tham luận làm rõ hơn bài học kinh nghiệm sau 10 năm thực hiện nghị quyết. Trong đó, các tham luận khẳng định, trong quá trình xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng phải quán triệt sâu sắc, cụ thể các nội dung của nghị quyết, chỉ đạo quyết liệt, bám sát và kiên trì thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã xác định trong nghị quyết và các quy hoạch, kế hoạch; thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đường lối, quan điểm tư tưởng quân sự của Đảng về nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ công nghiệp quốc phòng; thực hiện tốt việc khảo sát, quản lý, nắm chắc số lượng cũng như năng lực sản xuất, sửa chữa của các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh; quan tâm đầu tư ngân sách để xây dựng phát triển công nghiệp lưỡng dụng, kết hợp phát triển sản xuất kinh doanh cũng như đáp ứng yêu cầu sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị cho Quân đội khi đất nước có tình huống xảy ra…

  img_20210625172004Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại hội nghị.

  Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm khẳng định, những kết quả trong xây dựng phát triển công nghiệp quốc phòng đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của tỉnh. Trong thời gian tới, việc phát triển công nghiệp quốc phòng đặt ra nhiệm vụ rất nặng nề với yêu cầu về công nghệ, kỹ thuật cao đòi hỏi các cấp, các ngành, địa phương, đặc biệt là các cơ quan quân sự, doanh nghiệp quốc phòng phải tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần Nghị quyết số 06-NQ/TW đã đề ra.

  Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể như: Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương về công tác quân sự, quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết  số 06-NQ/TW, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, phát huy tốt hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, tạo môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, công nghiệp quốc phòng; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nâng cấp, cải tiến, sửa chữa các loại vũ khí, trang bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu; chú trọng đào tạo, thu hút nguồn nhân lực cho xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc./.

  Tinh, ảnh: Thanh Phúc

  https://baotuyenquang.com.vn/chinh-tri/trong-tinh/hoi-nghi-tong-ket-10-nam-thuc-hien-nghi-quyet-xay-dung-va-phat-trien-cong-nghiep-quoc-phong-146370.html

  Tin tức liên quan

  NHÀ MÁY Z113 ĐƯỢC VINH DANH “DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU VÌ NGƯỜI LAO ĐỘNG” VÀ NHẬN BẰNG KHEN CỦA LIÊN ĐOÀN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NĂM 2024

  Ngày 25/6, tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Xô, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ vinh danh doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao […]

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG           Công ty TNHH một thành viên Cơ khí Hóa chất 13 (Nhà máy Z113) là doanh nghiệp quân đội trực thuộc Bộ Quốc phòng, trụ sở chính tại: Tổ 22, phường Đội Cấn, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tuyển lao động: Số lượng, Ngành […]