• Mũi khoan xoay cầu

  Mã sản phẩm: MKXC

  GIỚI THIỆU CHUNG Kiểu cách                    : Mũi khoan xoay cầu. Quốc gia chế tạo       : Việt Nam Quốc gia sử dụng      : Việt Nam và một số nước khác Sử dụng trong           : Khai thác mỏ than lộ thiên, mỏ đá,… LỊCH SỬ Năm sản xuất: 1998 Giai đoạn sản xuất: Từ 1998 đến […]

  Xem thêm

  Răng gầu máy xúc

  Mã sản phẩm: RGMX

  GIỚI THIỆU Kiểu cách: Răng gầu máy xúc Quốc gia chế tạo: Việt Nam Quốc gia sử dụng: Việt Nam và một số nước khác Sử dụng trong: Khai thác đất, đá LỊCH SỬ CHẾ TẠO Năm thiết kế: 2019 Giai đoạn sả xuất: từ 2019 đến nay THÔNG SỐ – Kích thước theo tiêu […]

  Xem thêm

  Mũi Khấu than

  Mã sản phẩm: MKT13

  GIỚI THIỆU CHUNG Kiểu cách: Mũi khấu than Quốc gia chế tạo: Việt Nam Quốc gia sử dụng: Việt Nam và một số nước khác Sử dụng trong: Khai thác mỏ than hầm lò LỊCH SỬ CHẾ TẠO Năm thiết kế: 2000 Giai đoạn sản xuất: Từ 2000 đến nay Biến thể : 13-MK-386422, 13-MK-3016 […]

  Xem thêm

  Mũi khoan than Φ42

  Mã sản phẩm: MKT13-42-CD

  GIỚI THIỆU CHUNG Kiểu cách: Mũi khoan than Quốc gia chế tạo: Việt Nam Quốc gia sử dụng: Việt Nam và một số nước khác Sử dụng trong: Khai thác mỏ than hầm lò LỊCH SỬ CHẾ TẠO Năm sản xuất: 2000 Giai đoạn sản xuất: Từ 2000 đến nay BIẾN THỂ 13-42-CD THÔNG SỐ […]

  Xem thêm

  Mũi khoan hạt

  Mã sản phẩm: MKH

  GIỚI THIỆU CHUNG Kiểu cách: Mũi khoan hạt, mũi khoan loại lưỡi cắt phụ Quốc gia chế tạo: Việt Nam Quốc gia sử dụng: Việt Nam và một số nước khác Sử dụng trong: Khai thác mỏ than lộ thiên, mỏ đá,… LỊCH SỬ CHẾ TẠO Năm sản xuất: 2000 Giai đoạn sản xuất: Từ […]

  Xem thêm

  Mũi khoan hạt Φ42

  Mã sản phẩm: MKH42

  GIỚI THIỆU CHUNG Kiểu cách: Mũi khoan hạt Quốc gia chế tạo: Việt Nam Quốc gia sử dụng: Việt Nam và một số nước khác Sử dụng trong: Khai thác mỏ than hầm lò LỊCH SỬ CHẾ TẠO Năm sản xuất: 2000 Giai đoạn sản xuất: Từ 2000 đến nay BIẾN THỂ 13-42S-24, 13-42M-24, 13-42H-24. […]

  Xem thêm

  Mũi khoan Đập đáy

  Mã sản phẩm: MKĐĐ

  GIỚI THIỆU CHUNG Kiểu cách: Mũi khoan đập đáy Quốc gia chế tạo: Việt Nam Quốc gia sử dụng: Việt Nam và một số nước khác Sử dụng trong: Khai thác mỏ than, mỏ đá lộ thiên LỊCH SỬ Năm sản xuất: 2000 Giai đoạn sản xuất: Từ 2000 đến nay BIẾN THỂ Φ13-110, Φ110H, […]

  Xem thêm

  Mũi khoan chữ thập

  Mã sản phẩm: MKCT

  GIỚI THIỆU CHUNG Kiểu cách: Mũi khoan chữ T. Quốc gia chế tạo: Việt Nam Quốc gia sử dụng: Việt Nam và một số nước khác Sử dụng trong: Khai thác mỏ than hầm lò LỊCH SỬ Năm sản xuất: 2000 Giai đoạn sản xuất: Từ 2000 đến nay BIẾN THỂ 13-T-32, 13-T-36, 13-T-38, 13-T-42 […]

  Xem thêm

  Mũi khoan chữ Nhất

  Mã sản phẩm: MKCN

  GIỚI THIỆU CHUNG Kiểu cách: Mũi khoan chữ N. Quốc gia chế tạo: Việt Nam Quốc gia sử dụng: Việt Nam và một số nước khác Sử dụng trong: Khai thác mỏ than hầm lò LỊCH SỬ Năm sản xuất: 2000 Giai đoạn sản xuất: Từ 2000 đến nay BIẾN THỂ Φ30, Φ36, Φ40, Φ42 […]

  Xem thêm